logo smk baling

 PIAGAM PELANGGAN SMK BALING

 

Kami guru-guru dan anggota Sekolah Menengah Kebangsaan Baling dengan penuh tekad dan iltizam berikrar dan berjanji akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk:

 

Memberi ilmu yang semaksimum mungkin kepada pelajar dengan menggunakan sumber yang ada.

 

Mendidik para pelajar menjadi insan yang berakhlak mulia, berdikari, berketrampilan dan berwawasan.

 

Mewujudkan iklim persekolahan yang harmoni dalam usaha membentuk masyarakat penyayang.

 

Memberi layanan mesra dan penuh susila kepada pelajar, waris dan tetamu.

 

Mematuhi arahan dan memberi maklumat yang tepat, cepat kepada Jabatan Pelajaran Negeri Kedah dan Kementerian Pelajaran.

 

Menjalinkan dan mengekalkan hubungan mesra dengan masyarakat dan agensi persekitaran.

 

Memberi kerjasama kepada Pejabat Pelajaran Daerah Baling/Sik dan Jabatan Pelajaran Negeri Kedah Dalam semua program yang dianjurkan.

VISI SMK Baling

Sekolah Menengah Kebangsaan Baling Akan Menjadi Sekolah No 1 Peringkat Daerah Baling Pada 2016.

MISI SMK Baling

Mewujudkan persekitaran pembelajaran dan pengajaran yang kondusif dan bertaraf dunia.

Menerapkan dan melaksanakan budaya belajar sepanjang hayat kepada semua warga sekolah

Melaksanakan semua dasar, program dan aktiviti yang dianjurkan oleh kerajaan, Kementerian, Jabatan dan Pejabat Pelajaran Daerah (Stake Holder)

Membudayakan ICT, prinsip-prinsip Islam Hadari dan konsep Satu Malaysia dikalangan seluruh warga sekolah

Melaksanakan perkongsian pintar dengan pihak-pihak luar

Motto SMB

Kami mencipta Sejarah Kecemerlangan Tahun 2016

Advertisements